Tiki Friskluftsmask

Tiki är ett av de högst säkerhetsklassade fläktassisterade andningsskydden på marknaden, framtaget i Sverige för att skydda personal som arbetar i smittsamma miljöer.

Luftburna partiklar är en fara du inte kan se. Kvarts-damm, virus, mögel och asbest, som virvlar runt i luften är osynligt för ögat, och medför en stor hälsorisk om du andas in det. Att skydda sig har aldrig varit enklare. Fri sikt åt alla håll Ingen slang - allt är inbyggt i masken. Andas enkelt och behagligt genom maskens P3-filter. Hastigheten på fläkten regleras automatiskt.