Filter

Det ingår 2 filter i en TikiMedical. Det ena är grönt och ska placeras i höjd med munnen för utluften och det andra är vitt och ska användas i anslutning till fläktenheten. Filtren är lätta att byta med ett enkelt handgrepp. Fläktenheten larmar när filtret är fullt. Exakt hur länge ett filter räcker beror på hur många partiklar det finns i luften. I sjukhusmiljö räknar man med att ett filter behöver bytas efter cirka varannan månad.