VISAR 1-16 (28)1 2 Sista 100 per sida

CIP

CIP betyder frivillig insatsperson och består av frivilliga personer som bor eller ofta finns i ett område. De har frivilligt anmält intresse att medverka som CIP. De  utbildas under en dag med inriktning på första åtgärder vid brand och första hjälpen och målet är att några av dem oftast finns i området och då kan göra en första insats. Beroende av olyckans art och hur långt den framskridit eller utvecklats så kan den första tidiga insatsen ha helt avgörande betydelse av händelsens utgång. För att underlätta arbetet för dessa personer har Brandskyddsföreningen i Sörmland tagit fram produkter som fungerar för ändamålet tillsammans med oss på Safetypax. 

Vill du veta mer - kontakta vår kundtjänst så förmedlar vi kontakt med Brandskyddsföreningen Sörmland, info@safteypax.se.