Tiki - andningsmasker

Luftburna partiklar är en fara du inte kan se. Virus, Kvarts-damm, mögel och asbest, som virvlar runt i luften är osynligt för ögat, och medför en stor hälsorisk om du andas in det. Att skydda sig har aldrig varit enklare Fri sikt åt alla håll Ingen slang - allt är inbyggt i masken Andas enkelt och behagligt genom maskens P3-filter Hastigheten på fläkten regleras automatiskt. Försäljning sker online.
Länk till storleksguiden
Teknisk specifikation
Manual

https://youtu.be/VDuIFx7Hl5k
introduktionsfilm 1:17
https://youtu.be/Nl7ReVjX05A informationsfilm 5:14
https://youtu.be/Cn73SrbwYtw instruktionsfilm 4:20