KONTAKT
Safetypax AB etablerades i februari 2020 av Christina Frii som har drivit Seapax AB sedan 2005.
Seapax inriktning är sjösäkerhet och tekniska kläder och har bland annat Ramavtal med Sjöfartsverket gällande service på Ursuits Räddningsdräkter. Seapax kunder är för att nämna några bland annat: Räddningstjänsten, SMHI, och Försäkringsbranschens Restvärderäddning samt diverse konsumenter.

För att möta den ökande efterfrågan på Tiki andningsskydd i Sverige och Europa öppnar Safetypax denna onlinebutik för privatpersoner både i Sverige och Europa. Vi är distributörer till sjukhus, vårdinrättningar och blåsljusaktörer i Sverige. Vi prioriterar beställningarna i turordning och den svenska sjukvårdens behov.

Vi har just nu hög arbetsbelasning och ber er ta del av närmare produktinformation i första hand via de informationsfilmer som finns tillgängliga på sidan. Vill du veta mer, välkommen att maila till: info@safetypax.se