MÄSSOR

Skadeplats 2020

Skadepalts 2019 - Uppsala

Skadeplats 2018 - Helsingborg

26 -27 september

Plats: Helsingborg Arena och Räddningtjänsten Sydväst Övningsfält.
Skydd 2018 - Stockholm/Älvsjö

23-25 Oktober