Storleksguide - andningsmaskerStorleksguide för Tiki andningsskydd. Endast rekommendation

Mät längden mellan högsta delen av pannan och hakspetsen.

  • < 190 mm Small
  • 190 mm–200 mm Medium.
  • > 200 mm Large

Observera! Innan du börjar använda din Tiki måste du göra ett täthetstest enligt instruktioner i manualen.

Size guide for Tiki Respirator. For guidance only.

Measure the distance between your upper forehead and the lower edge of your chin.

  • < 190 mm Small
  • 190 mm–200 mm Medium.
  • > 200 mm Large

Important! Before using the Tiki Respirator you have to do a seal check according to the instructions in the manual.